Rheden, 9 november 2022

 

Cato is met thermoplastisch composieten technisch èn sociaal innovatief.

Cato Composites uit Rheden is een unieke speler in de ontwikkeling en levering van lichtgewicht productieoplossingen uit thermoplastische composieten. Cato’s werk is inherent uiterst technologisch. Uitgaand van een portfolio standaardoplossingen brengt de commercialisering van nieuwe toepassingen altijd technologische uitdagingen met zich mee. Deze moeten in het materiaal, het proces en in de toepassing worden opgelost. Naast het continue leveren van een hoge kwaliteit in productie, is Cato in een internationale projectomgeving vaak de coördinerende partner van de supply chain.  Om succesvol te zijn, worden nieuwe oplossingen snel geïmplementeerd, dit vereist samenwerking, doorzetting en technische creativiteit in het Cato team.

Lean manufacturing & Co-Creatie binnen de Cato organisatie

Zo’n technologisch uitdagende omgeving vraagt veel van de organisatie. Cato Composites’ directeur en mede-eigenaar Joost van Lindert, van Cato Composites is 25 jaar geleden destijds als ondernemer in Duitsland gestart als één van de pioniers op het gebied van thermoplastische composieten: “Het continue leveren van een hoge kwaliteit en het snel in productie brengen van nieuwe toepassingen is cruciaal voor Cato. Met tevreden bestaande klanten trekken we nieuwe klanten aan. Enerzijds wordt dagelijks “lean” geproduceerd volgens vaste routines. Anderzijds werken we in een projectorganisatie met een helder doel maar nog onbekende route daar naartoe omdat de materialen, processen en toepassing nog moeten worden doorontwikkeld. Dit laatste vergt creativiteit, flexibiliteit en doortastendheid. Een echte contradictie in de organisatiestructuur.

Sociale innovatie – “Wisdom of the Crowd”.

Met ondersteuning van de provincie Gelderland heeft Cato eind 2021 een start gemaakt met het structureel verbeteren van haar organisatie vanuit de visie sociale innovatie. Het gedachtengoed is al zo oud als de Griekse filosoof Socrates en maakt gebruik van “Wisdom of the Crowd”. Cato is daarin begeleid door Liesbeth Wassenberg van Yonderadvies. Liesbeth Wassenberg: “Alle medewerkers in de hele organisatie weten zelf het meest over hun werk en zien zelf het beste wat er anders kan en moet. Basis is deze informatie te verzamelen en goed te gebruiken voor verbeteringen in het bedrijf. Zo ontstaat een cultuur van autonomie, zingeving en meesterschap. Medewerkers hebben het gevoel dat ze verschil maken”.

De verandering vraagt omdenken van de organisatie. Medewerkers, leidinggevenden en management communiceren vanuit gelijkwaardigheid en transparantie. Doelen worden helder geformuleerd, er wordt hard aan gewerkt en oprecht gecommuniceerd. De cultuur laat toe elkaar aan te spreken en elkaar tegelijk in de waarde te laten. Immers het doel is samen Cato steeds succesvoller te maken.

Implementatie sociale innovatie bij Cato

Met het project sociale innovatie zijn binnen Cato twee grote stappen gezet. Allereerst is er middels de implementatie van een ERP systeem voor gezorgd dat het overgrote deel van de kennis in de organisatie digitaal is geborgd en beschikbaar is voor het team. Hiermee worden specifieke materialen en productieprocessen voor allen toegankelijk. Dit inzicht leidt ertoe dat kansen voor verbeteringen snel inzichtelijk worden. Daardoor zijn inmiddels grote procesverbeteringen m.n. in de materiaalvoorbereiding en het CNC nabewerken bereikt. Operationeel en commercieel manager Guido Isselman: ” De planbaarheid, kwaliteit en niet in de laatste plaats de productiviteit, zijn gestegen. Ook zijn we veel sneller in staat offertes voor nieuwe klanten uit te werken. Cato is hiermee schaalbaar geworden”. Cato is trots op de bijdrage van het hele team, de sfeer in het bedrijf is heel goed.

Daarnaast heeft Cato binnen het project de organisatie veranderd in een structuur waarin iedereen meer toegang en inzicht heeft in de verkoop, productie en de bedrijfsresultaten. Cato heeft gekozen voor de implementatie van een “Operationeel Team”. Daarin werken alle leidinggevenden vanuit de verschillende disciplines productie, ontwikkeling, personeelszaken, administratief en sales samen. Belangrijke besluiten b.v. over prioriteiten, klantprojecten en investeringen worden nu samen genomen “in consent”. Dit betekent dat een besluit pas wordt genomen nadat belangrijke bezwaren in het team open besproken zijn. De oplossingen voor de bezwaren maken de besluiten beter en worden tegelijk ook gedragen door het hele team. De implementatie van de verbeteringen gaat daardoor ook veel beter en sneller. Sales, productie en ontwikkeling werken nu veel efficiënter samen. Het OT is uitvoerend leidend en het management ondersteund daar waar nodig. Belangrijk blijft het vooraf de bedrijfsdoelen voor iedereen duidelijk te maken.

Pioniers Sociale Innovatie

Lopende het project heeft Peter Kerris, gedeputeerde van de provincie Gelderland voor o.a. onderwijs en arbeidsmarkt, Joost van Lindert als Pionier voor Sociale Innovatie benoemd. Marieke van Helvoort van de provincie: “We hebben een club van 16 ondernemers die als Pionier in de provincie Sociale Innovatie uitdragen. Inmiddels hebben we al heel veel andere bedrijven bereikt.  We zien dat het werkt!”

Joost van Lindert: “Ik had nooit gedacht na 25 jaar, als Pionier Thermoplastisch Composieten te zijn begonnen, ook Pionier voor Sociale Innovatie te worden. De start met sociale innovatie is lastig omdat het onderwerp in het begin ongrijpbaar voelt. Zeker voor mensen met een technische achtergrond. Nu, naar ruim een jaar is die twijfel bij mij en in de organisatie helemaal omgeslagen en is er de overtuiging het in alle lagen van het bedrijf door te zetten.

 Cato team Oktober 2022

 

Foto: Onder het genot van BBQ, betaald uit de slimme verkoop van oud ijzer, sluit het Cato team een vrijdagsessie met de medewerkers af.