Cato news

Rheden, April 9th, 2019

We have a job opening for a development technician

https://www.cato-composites.com/the-company/job-openings/

Cato Composite Innovations B.V. in Proeftuinproject Thermoplastisch Composieten

Cato neemt deel aan een proeftuinproject waarin een kenniscentrum en netwerk opgebouwd door samen te werken aan ontwikkeling van engineering, productiemethoden en productontwikkeling van thermoplastische composieten. 

Proeftuinproject-thermoplastisch-composieten-OP-Zuid.pdf

Cato Composite Innovations B.V. in Dutch consortium for composite research

Kosten efficiënte productie technologie voor duurzame thermoplastische composieten

In het door EFRO gesubsidieerde programma “PRODUCE” ontwikkelt Cato Composite Innovations B.V. tezamen met een Nederlands consortium nieuwe processen voor het produceren en verwerken van thermoplastisch composiet.

In dit 3 jaren lopende programma (2017-2020) ligt de nadruk op:

• Modelleren van productieprocessen en kritische product eigenschappen

• Duurzaam produceren (efficiënte processen)

• Introductie van nieuwe productie technologie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

 

Cost efficient production technology for durable thermoplastic composites

In the EFRO subsidized program "PRODUCE", Cato Composite Innovations B.V. together with a Dutch consortium, develops new processes for producing and processing of thermoplastic composite.

This 3-year program (2017-2020) emphasizes:

• Modeling production processes and critical product properties

• Sustainable production (efficient processes)

• Introduction of new production technology

This project is made possible by the European Fund for Regional Development (EFRO).

Produce